แพลตฟอร์มการตรวจจับไวรัสสากลโดยการตรึงแอนติบอดีที่รับรู้ RNA สองเส้นเพื่อเพิ่มความไวในการตรวจจับทีมวิจัยได้คิดค้นกระบวนการตรวจจับสองขั้นตอนที่คล้ายคลึงกับการตรวจหาอิมมูโนซอร์เบนต์ที่เชื่อมโยงกับเอนไซม์โดยที่ RNA ที่ถูกจับเป็นเกลียวคู่นั้นถูกมองเห็นโดยใช้แอนติบอดีด้วยการใช้แพลตฟอร์มที่พัฒนาขึ้นสามารถตรวจจับและมองเห็น RNA แบบสองเส้น

ที่ยาวได้จากส่วนผสมของ RNA รวมถึงจากเซลล์ lysates ทั้งหมดซึ่งมีส่วนผสมของสารปนเปื้อนมากมายเช่น DNAs และโปรตีนตรวจพบไวรัสตับอักเสบซีและเอในระดับสูงได้สำเร็จด้วยเครื่องมือนี้เทคโนโลยีใหม่นี้ช่วยให้เราสามารถตรวจจับไวรัสได้จากมุมมองใหม่โดยการกำหนดเป้าหมายให้ผู้ใช้ทั่วไปที่มีสายใยคู่กันของไวรัสเราสามารถพัฒนาแพลตฟอร์มการคัดกรองล่วงหน้าที่สามารถแยกแยะประชากรที่ติดเชื้อจากคนที่ไม่ติดเชื้อได้อย่างรวดเร็ว